Doświadczenie

Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów z nieruchomości odbywa się w oparciu o umowy zawarte przez gminy z przedsiębiorstwami wywożącymi odpady. Samorząd jest operatorem systemu, odpowiada za nadzór i kontrolę, a mieszkańcy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wskazany przez gminę rachunek. W wyniku wygranych przetargów Trans-Formacja odbiera obecnie odpady w 6 gminach na terenie województw lubuskiego są to następujące gminy Zabór Trzebiechów Babimost Lubrza Szczaniec Skąpe.

Dodatkowo, w ramach umów indywidualnych oferujemy usługi kontenerowe, obejmujące odbiór gruzu, odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych . Klienci Trans-Formacji mają do dyspozycji szeroką gamę pojemników i kontenerów za udostępnienie których nie jest pobierana opłata za eksploatację .