Dla firm

W ramach usług dla przedsiębiorców TRANS-FORMACJA zajmuje się zbiórką i transportem odpadów przemysłowych powstających w różnych sektorach gospodarki. Odpady przekazywane są do zagospodarowywania tak, aby jak najwięcej odzyskanych surowców trafiło do dalszego obiegu. TRANS-FORMACJA posiada wszelkie wymagane zezwolenia na działalność w tym zakresie.